GLOBETECH ASIA

GLOBETECH ASIA

GLOBETECH ASIA

about us
Về chúng tôi

Về chúng tôi

Globetech Asia thành lập và đặt trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, cung cấp các dịch vụ tư vấn thiết kế công nghiệp đa ngành (Điện – Tự động hóa, Cơ Khí và Nhiệt) cho thị trường Châu Á.

Input Information Below  • GLOBETECH ASIA
  • Your Industrial Integrated Partner